Dienos archyvas: 2021-01-05

Dėl ugdymo organizavimo nuo 2021 m. sausio 6 dienos

Mokinių, tėvų (įtėvių, globėjų) dėmesiui! Informuojame Jus, kad nuo 2021 m. sausio 6 d. Šepetos Almos Adamkienės mokykloje-daugiafunkciame centre: 1. Pagrindinio ugdymo I dalies (5-8 klasių mokiniams) ugdymas teikiamas nuotoliniu būdu; 2. Neformalusis vaikų švietimas, švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu. Detalesnė informacija pateikiama direktoriaus 2020-12-31 įsakyme Nr. V-209 „Dėl švietimo veiklų organizavimo ir vykdymo nuo 2021 m. sausio 4 dienos“

Tema: Be kategorijos