Atsisveikinome su mokykla iki rudens

Paskutinę mokslo metų dieną Šepetos Almos Adamkienės MDC stadione aidėjo
juokas, klegesys ir muzikos garsai, nes ten po trijų mėnesių nuotolinio mokymosi rinkosi
mokiniai, jų tėveliai, mokytojai. 10 val. vieni, pasiskirstę į dvi komandas, žaidė futbolą, kiti
piešė emocijas kreidelėmis, treti užėmė žiūrovų vietas. 12 val. atsisveikinimą su mokykla
pradėjo aštuntokė Elinga su muzikos mokytoja Vaiva Mališauskiene, sudainavusios dainą
apie išsiskyrimą. MDC vedėja Vanda Vanagienė pasidžiaugė ir padėkojo visiems
susirinkusiems, kad nuotolinis mokymasis visus dar labiau sutelkė, išmokė savarankiškumo,
išmokė prisiimti atsakomybę už savo darbą, todėl nenukentėjo mokymosi rezultatai. Šventės
metu buvo dėkojama mokiniams už gerus ir labai gerus pasiekimus, įsitraukimą į įvairias
veiklas mokykloje, puikų lankomumą, už  sportinius laimėjimus ir kitus gerus darbus. Po
MDC vedėjos padėkos žodžių buvo įteikti pažymėjimai aštuntokams, kuriuos sveikino ne tik
klasės auklėtoja Laima Talačkienė, mokyklos tarybos pirmininkė Aušrinė Petrauskienė, bet ir
gausiai susirinkęs artimųjų būrys.

Ramutė Kežienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja

Tema: Be kategorijos