Dėl ugdymo proceso organizavimo 5-8 klasėse 2020 m. lapkričio 23 – gruodžio 22 d.

Mieli mokiniai, tėveliai (globėjai),

Informuojame Jus, kad 2020 m. lapkričio 23 – gruodžio 22 d. Šepetos Almos Adamkienės mokykloje-daugiafunkciame centre ugdymo procesas 5-8 klasėse organizuojamas taip:

Klasė 11.23-11.27 11.30-12.04 12.07-12.11 12.14-12.18 12.21-12.22
5 kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis nuotolinis
6 kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis nuotolinis
7 kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis nuotolinis
8 kontaktinis nuotolinis kontaktinis nuotolinis nuotolinis

* Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas organizuojamas kasdieniu (kontaktiniu) mokymo būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Detaliau skaitykite >> Progimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 18 d. Įsakymas Nr. V-188 „Dėl švietimo veiklų organizavimo ir vykdymo 2020 m. lapkričio 23 – gruodžio 22 dienomis“

Svarbu! Primename Jums, kad į mokyklą draudžiama atvykti sergantiems COVID-19, esantiems izoliacijoje ir tiems vaikams/mokiniams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai.

Tema: Be kategorijos