Kaip elgtis asmenims, atlydintiems vaikus ir tretiesiems asmenims?

1. Į mokyklą vaikus galima palydėti tik iki mokyklos durų (išskyrus priešmokyklinio ugdymo grupės).
2. Tėvai (globėjai) įeidami į mokyklą privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines kaukes, (toliau – kaukes), dezinfekuoti rankas. Jiems matuojama temperatūra. Jų atvykimo laikas ir trukmė, tikslas fiksuojamas registracijos žurnale.
3. Draudžiama į mokyklą atvykti mokyklos bendruomenės nariams ir tretiesiems asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz.: kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.)
4. Esant būtinybei susitikti su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais ar administracija, bendruomenės nariai, tretieji asmenys įleidžiami pro paradines mokyklos duris, susitarus telefonu ir jiems paskirtu laiku.
5. Asmenys atėję pasiimti vaikų iš mokyklos, turi laukti lauke, prie paradinių durų (išskyrus priešmokyklinio ugdymo grupės.

Kitos ugdymo proceso įgyvendinimo 2020–2021 mokslo metais rekomendacijos

Tema: Be kategorijos