„Kalbėkime ir dainuokime kupiškėniškai, šokime ir grokime liaudiškai“