Metų Lietuvos Mokytojo nominacija – lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei Ramutei Kežienei

Šiemet kaip niekad džiugi Šepetos Almos Adamkienės mokytojų kolektyvui tapo Tarptautinė Mokytojų diena. Mūsų lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Ramutė Kežienė pripažinta Metų Mokytoja. Ją ir dar 5 Respublikos Metų Mokytojus pasveikino ir apdovanojo švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius Vilniuje, Valdovų rūmuose. „Labai didžiuojuosi mūsų mokytojais, kurie puikiai susitvarko dabartinėje sudėtingoje situacijoje. Jie yra pavyzdys Europos ir pasaulio mokytojams. Bet kuris dalykas, ar tai būtų muzika, kūno kultūra, matematika, ugdo visapusišką asmenybę, kai tik užmezgamas mokytojo ir mokinio ryšys. O mokytojas laimingiausias tada, kai mato laimingus mokinius, atradusius savo gyvenimo kelią ir sėkmę“, – renginyje kalbėjo ministras A. Monkevičius. Ministro Pirmininko sveikinimą mokytojams perdavė Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Lukas Savickas. Šiemet premijos įteiktos 6 Metų mokytojams. Pirma pakviesta ant scenos Ramutė buvo labai gražiai apibūdinta kaip „daug nusipelniusi savo krašto etninei kultūrai, kartu su mokiniais inicijavusi nacionalinius projektus, populiarinančius kupiškėnų krašto tradicijas, tarmę, su savo mokiniais aktyviai dalyvavusi etninės kultūros konkursuose ir renginiuose, per pamokas aktyviai taikanti inovatyvius kūrybingumo ugdymo metodus, rengianti atviras pamokas, konsultuojanti kolegas lituanistus, ypač apie naujų metodų taikymą gerinant skaitymo gebėjimus. Mokytoja apibūdinta ir kaip didelė informacinių technologijų entuziastė“. Tiek daug svarių argumentų ŠMM specialistai surinko iš mokytojos pateikto gyvenimo ir veiklos aprašymo. Apdovanojimai teikti už penkerių metų darbą, veiklas, kurios atitiktų pretendentų į Metų Mokytojo titulą, reikėjo sutalpinti į 4 lapus. Kadangi mokytojos nuveiktų svarbių darbų sąrašas su visomis patvirtinančiomis elektroninėmis nuorodomis išsiplėtė į 6 lapus, todėl su mokytoja Ramute teko pasėdėti ir atrinkti, kokias veiklas išbraukti. Patikėkit, buvo labai sunku, nes visi mokytojos darbai labai reikšmingi Mokiniui, Mokyklai, Kolegoms, Lietuvai.
Nuoširdžiai džiaugiamės mokytojos sėkme, nes, kaip teigia profesorė Viktorija Daujotytė, tai tikra mokytoja, žiūrinti giliau ir toliau.
Gavus išskirtinį Metų Mokytojo 2020 įvertinimą, linkime ir toliau siekti tobuliausio kelio į mokinių sėkmę.

Šepetos Almos Adamkienės MDC vardu – skyriaus vedėja Vanda Vanagienė

Tema: Be kategorijos