Aušrinė Petrauskienė – mokyklos tarybos pirmininkė

Nariai:

   Daiva Karalienė  

Jūratė Jurgelionienė

Lina Pipynienė

Neringa Paukštienė

Jūra Sigutė Jurėnienė

Ingrida Sofija Pučėtienė

Arvydė Tunaitienė

Julija Jurgelionytė

Airidas Sedulinas

Matas Butėnas