Aušrinė Petrauskienė – mokyklos tarybos pirmininkė

Nariai:

   Daiva Karalienė  

Jūratė Jurgelionienė

Lina Pipynienė

Banga Gromakovienė

Jūra Sigutė Jurėnienė

Ramutė Kežienė

Ingrida Sofija Pučėtienė

Arvydė Tunaitienė

Vaida Šveikauskienė

Viltė Bieleckaitė 

Neda Jankevičiūtė

Julija Jurgelionytė

Adas Pijus Gromakovas