Krizių valdymo komanda

Krizių valdymo komanda:

Komandos vadovas – skyriaus vedėja Vanda Vanagienė

 

Nariai:

Ingrida Sofija Pučėtienė, socialinė pedagogė, atsakinga už pagalbos teikimą ir organizavimą

Vaida Šveikauskienė, vyrenioji pradinių klasių mokytoja, 1,3 klasių auklėtoja, atsakinga už saugumą

Janina Daukienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,  2,4 klasių auklėtoja, atsakinga už saugumą

Laima Talačkienė, vyrsnioji tikybos mokytoja, 5-10 klasių auklėtoja, atsakinga už saugumą