Projekto „Iniciatyva savivaldybei“ sklaidos galimybės aptartos ŠMM