Projekto „Iniciatyva savivaldybei“ veiklų aptarimas su švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojais