Skyriaus vedėjos Vandos Vanagienės Šv. Velykų sveikinimas

„Marija, iš kur ta tyla,

Lyg pirmąją dieną po karo“

Neseniai išėjusio Anapilin didžio poeto Algimanto Baltakio eilės šių dienų kontekste įgauna visai kitokią prasmę. Beje, kaip ir Velykų šventės tiems, kurie girdi ir mato. Tad, išgėrę sklidiną gailestingumo ir atjautos taurę už mūsų seseris ir brolius ukrainiečius, džiugiai švęskime Prisikėlimą, Tikėjimą, Viltį ir Meilę. Nes tikėjimas, pasak kunigo Algirdo Toliato, tai žmogaus ir Dievo kelionė per metus. Tik-ėjimas… Taip, tai tik ėjimas – kad ir tamsoje, kad ir apgraibomis, tačiau paskui savo žvaigždę…

 Lai būna Jums šios Velykos – Vilties Velykos, šviesios kaip viltis neviltyje.

Nuoširdžiai

Mokyklos bendruomenės vardu Vanda Vanagienė

Tema: Be kategorijos