Socialinių emocinių kompetencijų (SEK) įgyvendinimo sklaida rajono seminare-konferencijoje

Birželio 21 dieną Kupiškio švietimo pagalbos tarnyboje vyko rajono seminaras- konferencija. Pasak renginio moderatorės Tatjanos Gurovos, seminaras-konferencija skirta „godžiam klausymuisi“, nes jos tikslas –  pasisemti patirties.Seminare-konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė visų rajono ugdymo įstaigų atstovai. Kaip raktiniai SEK ugdymo žodžiai „kaip būti savyje ir savimi“, „svarbu, kad žmonėms būtų gera“, „emocinis intelektas svarbesnis už informacines technologijas“ nuskambėjo iš Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos lūpų sveikinimo kalboje. Šepetos Almos Adamkienės MDC SEK mokykloje įgyvendinimo eigą ir rezultatus stendiniame pranešime „Dėlionė“ vaizdžiai pristatė SEK grupės pirmininkė, socialinė pedagogė metodininkė Ingrida Sofija Pučėtienė. Grupės pirmininkės teigimu, mokyklos bendruomenė socialinį emocinį ugdymą įsivaizduoja kaip dėlionę, kurią iš mažų gabaliukų dėliojant  reikia sujungti paveikslėlį, o gabaliukų kraštai taip nukarpyti, kad sujungus tinkamus gabaliukus šie susijungia ir tampa sunkiai išskiriami.  Tai čia ir yra  mūsų šių mokslo metų rezultatas, kurio tikslas – tęsiant programą „Charakteris“ ugdyti socialines emocines kompetencijas, integruojant į mokomųjų dalykų turinį ir neformalųjį ugdymą. Dėlionėje išskleisti visi SEK sandai, iliustruoti veiklų įgyvendinimo nuotraukomis. Pranešėja atskleidė SEK sėkmės įgyvendinimo faktorius ir svarbiausią dalyką: dėlionę dėliojome labai kantriai, nuosekliai, apdovanodami vieni kitus už mažiausius pasiekimus, už papildomus darbelius, už mandagų elgesį ir elgesio pokyčius. O svarbiausia, kad dirbome visi kartu. Tai – neįkainojama ir vertingiausia, todėl visa bendruomenė gali pasidžiaugti rezultatu – dėl socialinių emocinių kompetencijų  ugdymo stiprėja teigiamos mokinių nuostatos mokyklos atžvilgiu, jie gerai jaučiasi mokykloje, tėvai nevengia bendradarbiauti su mokyklos darbuotojais. Seminaro-konferencijos sėkmės ir lūkesčiai aptarti renginio pabaigoje refleksijos metu. Mokslo metai baigiasi įprasminti gražių SEK ugdymo rajono įstaigose veiklų. Seminaro- konferencijos tikslas –  pasisemti vieniems iš kitų patirties – pasiektas.

Tema: Be kategorijos