Toliau įgyvendinamos LL3 (Lyderių laiko 3) projekto veiklos

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyriaus Šepetos Almos Adamkienės MDC LL3 projekto veiklos su nedideliais pakeitimais įgyvendinamos pagal 2020/2021 m. m. LL3 projekto veiklų grafiką. Mokytojai ir mokiniai įgijo gerosios patirties dirbdami nuotoliniu būdu, teikė vieni kitiems grįžtamąjį ryšį apie komunikavimo nuotoliniu būdu kultūrą. Paskutinę praėjusių mokslo metų savaitę pradinių klasių mokiniai, padedami mokytojų Janinos Daukienės ir Vaidos Šveikauskienės, dalyvavo projektinėje SEU dienos veikloje ir sukūrė „Mandagumo abėcėlę“, apimančią SEU kompetencijų ugdymą.
Vyresnieji projektinės veiklos metu atliko tyrimą „Komunikacijos kultūra bendraujant nuotoliniu būdu. Kaip mums sekėsi?“ Tyrimo rezultatai parodė, kad 75 procentai vyresniųjų klasių mokinų
nuotolinio mokymo(si) metu patobulino IT naudojimo ir komunikavimo kompetencijas.
Rugpjūčio pabaigoje Šepetos Almos Adamkienės MDC vyko D. Stone ir Sh. Heen knygos „Grįžtamasis ryšys“ pristatymas, kuriame dalyvavo beveik visi mokytojai. Skaityti „Grįžtamąjį ryšį“ parekomendavo mūsų LL3 kūrybinės komandos konsultantė Vitalija Dziuričienė. Knygos pristatymas sudomino mokytojus, jų manymu, grįžtamasis ryšys itin svarbus įgyvendinant SEU programą, todėl nuolat reikia mokytis, kaip tinkamai jį teikti ir priimti.

Vanda Vanagienė, LL3 kūrybinės komandos narė,
Šepetos Almos Adamkienės MDC vedėja

Tema: Be kategorijos