Mokytojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė,  kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas Turimos pareigos Auklėjama klasė
1 Vanda Vanagienė aukštasis, edukologijos magistro kvalifikacija Lietuvių kalba ir literatūra, II vadybinė kategorija   Direktorė  
2 Jūra Sigutė Jurėnienė aukštasis, edukologijos magistro kvalifikacija Lietuvių kalba ir literatūra, II vadybinė kategorija   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
3 Ingrida Sofija Pučėtienė aukštasis Socialinė pedagogika, soc. pedagogė metodininkė, technologijų mokytoja metodininkė   Soc. pedagogė  
 4  Ramutė Kežienė  aukštasis  Lietuvių kalba ir literatūra, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė  Lietuvių kalba  Lietuvių kalbos mokytoja  
 5  Snaiguolė Siaurienė  aukštasis  Matematika, matematikos vyresnioji mokytoja  Matematika  Matematikos ir ekonomikos mokytoja  
 6  Laima Baltušienė  aukštasis  Rusų, anglų kalba, rusų, anglų kalbos vyresnioji mokytoja  Anglų kalba  Anglų kalbos mokytoja, žmogaus sauga  
 7  Giedrė Zuozienė  aukštasis  Istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis   Istorija  Istorijos mokytoja  
 8  Arvydė Tunaitienė  aukštasis  Pradinių klasių mokytoja, rusų kalba, pradinių klasių ir rusų kalbos vyresnioji mokytoja  Rusų kalba Rusų kalbos mokytoja, ilgalaikio projekto
„Charakteris“ vadovė, klasių auklėtoja
 5-10 
9  Janina Daukienė  aukštasis  Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė  Pradinių klasių mokytoja  Pradinių klasių mokytoja, gamtininkų būrelio „Pelkinukai“ vadovė, klasių auklėtoja   1-2
 10  Vaida Šveikauskienė  aukštasis  Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių vyresnioji
mokytoja
 Pradinių klasių mokytoja,
dailė
 Pradinių klasių mokytoja, klasių auklėtoja   3-4
 11  Irena Patinskienė  aukštasis

 Mokytoja, pradinio mokymo pedagogika, 

 

 Ikimokyklinio ir priešmokykl. ugdymo auklėtoja  auklėtoja  
 12  Laima Talačkienė  aukštesnysis  Katalikų religijos mokytoja, tikybos vyresnioji mokytoja  Tikyba  Tikybos mokytoja  
13

 

Irmina  

Blaževičienė

 

 

 aukštasis  Biologija, šokis, biologijos ir šokio vyresnioji mokytoja  Biologija, šokis Vaiko auginimo atostogos  
14  Jurgita Mažylienė  aukštasis  Matematika ir informatika, informacinių technologijų mokytoja metodininkė  Informacinės technologijos  Informacinių technologijų mokytoja   
 15 Edikas Puipas  aukštasis  Fizika, fizikos vyresnysis mokytojas  Fizika, technologijos berniukams  Fizikos  ir technologijų mokytojas  
 16  Vaiva Mališauskienė  aukštesnysis  Muzikos mokytoja  Muzika  Muzikos  mokytoja  
 17  Giedrė Bačiulienė  aukštasis  Chemija, chemijos vyresnioji mokytoja  Chemija  Chemijos, biologijos  mokytoja  
 18  Eglė Čibiraitė-Mištolienė  aukštasis  Logopedija  Logopedė Logopedė  
19  Zigmas Paulauskas   aukštasis  Istorija ir fizinis auklėjimas, kūno kultūros mokytojas metodininkas  Kūno kultūra  Kūno kultūros mokytojas 

 

 

 

20

 

21

 

Ingrida Rudzinskienė

Irma Šemetaitė

 

aukštasis

 

aukštasis

 

 

Dailė, vyresnioji dailės mokytoja

 

Geografijos mokytoja

 

Dailė

 

Geografija

Dailės ir technologijų mokytoja

 

Geografijos mokytoja

 

Techninis personalas

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Turimos pareigos
1 Nijolė Zabarskienė raštvedė
2 Regina Buitvydienė ūkvedė 0,5 etato
3  Rasa Mažeikienė  valytoja
4  Roma Gudavičienė  valytoja,kiemsargė 0,75 etato
5 Valentina Butkienė  valytoja 0,75 etato
6  Valdemaras Vaitiekūnas  airuotojas
7  Daiva Stašienė  kiemsargė 0,75 etato
8 Linas Vaitiekūnas

statinių priežiūros darbininkas