Darbuotojai

Administracija, mokytojai 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė,  kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas Turimos pareigos Auklėjama klasė
1 Vanda Vanagienė aukštasis, edukologijos magistro kvalifikacija Lietuvių kalba ir literatūra Ugdymo skyriaus vedėja
2 Justė Burbulė aukštasis Specialioji pedagogika (Logopedija) Logopedė
3 Ingrida Sofija Pučėtienė aukštasis Socialinė pedagogika, soc. pedagogė metodininkė, technologijų mokytoja metodininkė  Technologijos mergaitėms Soc. pedagogė, technologijų mokytoja
4 Ramutė Kežienė  aukštasis Lietuvių kalba ir literatūra, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė  Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   6
 5 Snaiguolė Siaurienė  aukštasis Matematika, matematikos vyresnioji mokytoja  Matematika Matematikos ir ekonomikos mokytoja   7
 6 Laima Baltušienė  aukštasis Rusų, anglų kalba, rusų, anglų kalbos vyresnioji mokytoja  Anglų kalba Anglų ir rusų kalbos mokytoja, žmogaus sauga   8
7 Janina Daukienė  aukštasis Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja, klasių auklėtoja   2-4
 8  Vaida Šveikauskienė  aukštasis  Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių vyresnioji mokytoja  Pradinių klasių mokytoja,
dailė
 Pradinių klasių mokytoja, klasių auklėtoja 1-3; 5
 9 Irena Patinskienė  aukštesnysis Auklėjimo ikimokyklinėse įstaigose, ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  Mokytoja
10 Laima Talačkienė  aukštesnysis Katalikų religijos mokytoja, tikybos vyresnioji mokytoja  Tikyba  Tikybos mokytoja
11 Irmina  Puipaitė-

Blaževičienė

 aukštasis

edukologijos magistro kvalifikacija

 Biologija, šokis, biologijos mokytoja metodininkė, šokio vyresnioji mokytoja  Biologija, šokis Gamtos ir žmogaus mokytoja

Biologijos mokytoja

Šokio mokytoja

 12 Edikas Puipas  aukštasis  Fizika, fizikos vyresnysis mokytojas, technologijų mokytojas metodininkas  Fizika, technologijos berniukams  Fizikos  ir technologijų mokytojas
 13  Audronė Vareikienė  aukštasis (koleginis)  Vyresnioji muzikos mokytoja  Muzika  Muzikos  mokytoja
14  Giedrė Bačiulienė  aukštasis  Chemija, chemijos vyresnioji mokytoja  Chemija  Chemijos  mokytoja
15  Zigmas Paulauskas  aukštasis  Istorija ir fizinis auklėjimas, kūno kultūros mokytojas metodininkas  Kūno kultūra  Kūno kultūros mokytojas
16 Ingrida Rudzinskienė aukštasis Dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija Dailė Dailės mokytoja
17 Gaiva Valeckaitė aukštasis Geografijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija Geografija Geografijos mokytoja
18 Nijolė Puzelienė aukštasis Istorija, istorijos mokytoja metodininkė Istorija Istorijos mokytoja
18 Rimvidas Jankevičius aukštasis Informatikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas Informacinės technologijos Informacinių technologijų mokytojas

Techninis personalas

Eil. Nr. Vardas, pavardė Turimos pareigos
1 Regina Buitvydienė Ūkvedė
2 Roma Gudavičienė Valytoja
3 Rasa Mažeikienė Valytoja, mokytojo padėjėja
4 Daiva Stašienė Kiemsargė
5 Linas Vaitiekūnas Statinių priežiūros darbininkas
6 Valdemaras Vaitiekūnas Vairuotojas
7 Nijolė Zabarskienė Raštvedė