Darbuotojai

Mokytojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė,  kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas Turimos pareigos Auklėjama klasė
1 Vanda Vanagienė aukštasis, edukologijos magistro kvalifikacija Lietuvių kalba ir literatūra   Skyriaus vedėja  
2 Jūra Sigutė Jurėnienė aukštasis, edukologijos magistro kvalifikacija Lietuvių kalba ir literatūra   Neformaliojo švietimo mokytoja  
3 Ingrida Sofija Pučėtienė aukštasis Socialinė pedagogika, soc. pedagogė metodininkė, technologijų mokytoja metodininkė Technologijos mergaitėms Soc. pedagogė, technologijų mokytoja  
 4  Ramutė Kežienė  aukštasis  Lietuvių kalba ir literatūra, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė  Lietuvių kalba ir literatūra   Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja  
 5  Snaiguolė Siaurienė  aukštasis  Matematika, matematikos vyresnioji mokytoja  Matematika  Matematikos ir ekonomikos mokytoja  
 6  Laima Baltušienė  aukštasis  Rusų, anglų kalba, rusų, anglų kalbos vyresnioji mokytoja  Anglų kalba  Anglų ir rusų kalbos mokytoja, žmogaus sauga  
   
   
7  Janina Daukienė  aukštasis  Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė  Pradinių klasių mokytoja  Pradinių klasių mokytoja, klasių auklėtoja   2–4
 8  Vaida Šveikauskienė  aukštasis  Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių vyresnioji
mokytoja
 Pradinių klasių mokytoja,
dailė
 Pradinių klasių mokytoja, klasių auklėtoja   1–3
 9  Irena Patinskienė  aukštesnysis  Auklėjimo ikimokyklinėse įstaigose, ikimokyklinių įstaigų auklėtoja  

 

 Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  Auklėtoja  
 10  Laima Talačkienė  aukštesnysis  Katalikų religijos mokytoja, tikybos vyresnioji mokytoja  Tikyba  Tikybos mokytoja  5–8
11  

Irmina  Puipaitė

Blaževičienė

 

 

 aukštasis, edukologijos magistro kvalifikacija  Biologija, šokis, biologijos mokytoja metodininkė, šokio vyresnioji mokytoja  Biologija, šokis Vaiko auginimo atostogos  
   
 12 Edikas Puipas  aukštasis  Fizika, fizikos vyresnysis mokytojas, technologijų mokytojas metodininkas  Fizika, technologijos berniukams  Fizikos  ir technologijų mokytojas  
 13  Vaiva Mališauskienė  aukštasis  Vyresnioji muzikos mokytoja  Muzika  Muzikos  mokytoja  
 14  Giedrė Bačiulienė  aukštasis  Chemija, chemijos vyresnioji mokytoja  Chemija  Chemijos, biologijos  mokytoja  
 
15  Zigmas Paulauskas   aukštasis  Istorija ir fizinis auklėjimas, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas  Fizinis ugdymas  Kūno kultūros mokytojas   

 

 

16

 

 

 

 

Ingrida Rudzinskienė

 

 

 

aukštasis

 

 

 

 

 

Dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija

 

 

 

Dailė

 

 

Dailės  mokytoja

 

 

 

 

 

 

Techninis personalas

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Turimos pareigos
1 Nijolė Zabarskienė raštvedė
2 Regina Buitvydienė ūkvedė 
3  Rasa Mažeikienė  valytoja
4  Roma Gudavičienė  valytoja
5 Valdemaras Vaitiekūnas vairuotojas
6  Daiva Stašienė kiemsargė
7  Linas Vaitiekūnas  statinių priežiūros darbininkas