2013 – ieji – Tarmių metai

 mapTarmiuM-Front-small

 

2012 m. kovo 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas atsižvelgdamas į tai, kad gyvoji tarmių tradicija Lietuvoje sparčiai nyksta, priėmė nutarimą 2013-uosius paskelbti Tarmių metais. Jų tikslas – įvairiais renginiais populiarinti lietuvių tarmes, palaikyti jų gyvybingumą ir vartojimo tradicijas, rūpintis jų išsaugojimu. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. spalio 16 d. patvirtino Tarmių metų priemonių planą. Šepetos Almos  Adamkienės pagrindinė mokykla aktyviai, noriai ir nuoširdžiai prisidėjo prie plano įgyvendinimo. Dramos būrelio nariams – Austėjai Žilinskaitei (6 kl.), Rugilei Kežytei (9 kl.), Banguolei Žalnieriūnaitei (9 kl.), Dominykui Tunaičiui (10 kl.), Evaldai Liesmonaitei (9 kl.), Karolinai Matuzevičiūtei (8 kl.) – ir jų vadovei Jūrai Jurėnienei bei tarmės mokytojai Ramutei Kežienei šie Tarmių metai buvo įspūdingi. 2012 m. spalio mėnesį kupiškėnų tarme buvo parengta meninė kompozicija „Pasivoikščiojimas par matų laikus“ pagal Uršulės Tamošiūnaitės, kilusios iš Kupiškio rajono Pajuodupės kaimo, eilėraščius iš jos knygelės „Ailios“. Kompozicija buvo parodyta režisieriaus Povilo Zulono šimtųjų metinių proga surengtame renginyje Kupiškio etnografijos muziejuje. Mergaitėms ypač didelį įspūdį paliko etnomuzikologė, televizijos, radijo laidų ir renginių vedėja Zita Kelmickaitė, kurios komanda filmavo mergaites ir medžiagą rodė „Ryto suktinyje“. Ji teigė, kad kiekviename kaime, kiekvienoje sodyboje galima rasti šviesių žmonių, kurių gyvenimas ir patirtis būtų įdomi visiems šalies žiūrovams. Ji kvietė nesikuklinti ir nurodyti tuos žmones. Filmuotą medžiagą apie renginį galima peržiūrėti  svetainėje, kurios adresas 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/30695/ryto_suktinis . Po šio viešo mūsų mokyklos mergaičių pasirodymo sekė visa eilė  kitų. Vaidinta ne tik rajono, bet ir respublikos žiūrovams. 

Nuotraukų galerija

Kiti renginiai, skirti Tarmių metams, čia   

Ramutė Kežienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, tarmės mokytoja