Mokyklos vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisija:
 
Vanda Vanagienė – skyriaus vedėja, vaiko gerovės komisijos pirmininkė.
Ingrida Sofija Pučėtienė – soc. pedagogė metodininkė, vaiko gerovės komisijos pirmininko pavaduotoja.
 
Komisijos nariai:
Ramutė Kežienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė.
Laima Talačkienė – vyresnioji tikybos mokytoja, 5-8 kl. auklėtoja.