VIZIJA

Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos vizija – tapti mokykla, kurioje kiekvienas bendruomenės narys gali patirti sėkmę.

MISIJA

Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla, tikslingai kurdama aplinką aktyviam, kryptingam, orientuotam į išmokimą kūrybiškam mokymui(si), teikia pagrindinį išsilavinimą.  Bendradarbiaudama su tėvais,  ugdo kiekvieno mokinio charakterį, kuria aukštų lūkesčių ir sėkmės kultūrą, siekia kiekvieno mokinio geresnių mokymo(si) rezultatų.