Tikslas, misija ir vizija

VIZIJA

Šepetos Almos Adamkienės mokyklos-daugiafunkcio centro vizija – tapti mokykla, kurioje kiekvienas bendruomenės narys gali patirti sėkmę.

MISIJA

Šepetos Almos Adamkienės mokykla-daugiafunkcis centras, tikslingai kurdamas aplinką aktyviam, kryptingam, orientuotam į išmokimą kūrybiškam mokymui(si), bendradarbiaudamas su tėvais,  ugdo kiekvieno mokinio charakterį, kuria aukštų lūkesčių ir sėkmės kultūrą, siekia kiekvieno mokinio geresnių mokymo(si) rezultatų.