Tėveliai, pageidaujantys, kad vaikas mokytųsi šioje mokykloje, raštinėje pateikia :
1. prašymą;

prašymo forma priešmokyklinei – 1 klasei;
prašymo forma 2 – 10 klasėms.
2. teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;
3. pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą;
4. kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus (gimimo liudijimo kopiją, mokinio asmens bylos kopiją ( 2-10 klasėse) ir 1 nuotrauką (3×4);
5. pasirašoma mokymo sutartis.
Dokumentai priimami mokykloje (Šepetos g. 4, Šepeta) 8–16 val.
Informacija teikiama telefonu (8 459) 35 694. Prašymus dėl priėmimo į mokyklą galima pateikti ir  el. paštu:
 mokykla@sepetos.kupiskis.lm.lt 

 

Mokinių priėmimo į Kupiškio rajono Šepetos Adamkienės pagrindinę mokyklą tvarkos aprašas