Dėl švietimo veiklų organizavimo ir vykdymo nuo 2021 m. sausio 4 d.

Informuojame Jus, kad Šepetos Almos Adamkienės mokykloje-daugiafunkciame centre nuo 2021 m. sausio 4 d.:
1. ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bus vykdomas ir švietimo pagalba teikiama kasdieniu (kontaktiniu) mokymo būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
2. pradinis ugdymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba bus teikiama nuotoliniu būdu.

Direktorius

Tema: Be kategorijos