Prieš pusmečio pabaigą – visuotinis mokinių tėvų susirinkimas